top of page

Street Art & Education Adventure

Voor het bevorderen van cultuureducatie op het gebied van street art zou SAMA een samenwerking willen verkennen met beoogde partnerorganisaties in Bogota, Colombia. De betreffende organisaties zijn: Instituto Bogotano De Corte, La Fulmine, en Firma de Arte.

 

SAMA en de beoogde partners willen onderzoeken of er een samenwerking kan worden opgezet voor het ontwikkelen en uitvoeren van educatieve activiteiten op het gebied van street art in Amsterdam (Nederland) en Bogota (Colombia).

2019 IVKO School _ Stinkfish Smile.jpg

Made Possible by Cultuurparticipatie Fonds

logo FCP pen.jpg

Bogotá in Colombia is een stad met een interessante street art geschiedenis en een grote, levendige street art scene. In Colombia zijn enkele bijzondere kleinschalige organisaties op het gebied van street art te vinden, waar SAMA unieke kansen ziet om een samenwerking mee aan te gaan. De eerste beoogde partner is het Instituto Bogotano De Corte dat zich richt op het maken, verspreiden en delen van diverse vormen van kennisoverdracht op het gebied van street art, vanuit een Do It Yourself (DIY)-mentaliteit die de beweging eigen is. SAMA ziet mogelijkheden om met deze partner educatieve activiteiten te ontwikkelen voor middelbare scholieren op het gebied van street art met specifieke aandacht voor DIY en ‘leren door te doen’. Dit zou voor een verdieping van SAMA’s aanbod kunnen zorgen. De tweede beoogde partner is La Fulmine, vanwege de aandacht van deze coöperatie voor maatschappelijke thema's in het maken van street art met behulp van ambachtelijke druktechnidken voor talentontwikkeling van jonge kunstenaars.

De initiatieven Instituto Bogotano De Corte en La Fulmine zijn ware voorbeelden van de mentaliteit van de oorspronkelijke street art beweging, die vanwege hun werkwijze uniek zijn en daarmee een grote bron van inspiratie vormen voor het ontwikkelen van een street art educatie project. Tevens vormen ze een levende bron aan kennis en know how op het gebied van anti-commerciële stencil- en druktechnieken. De derde beoogde samenwerkingspartner is Firma de Arte, die vanuit een andere richting een waardevolle bijdrage zou kunnen leveren. Firma de Arte is een kunstgalerie met een ruim netwerk aan street art kunstenaars die hun werk op de internationale markt te koop aanbieden. Dit zou een interessante samenwerkingspartner kunnen zijn gezien de locatie die mogelijkheden zou kunnen bieden voor het organiseren van activiteiten, en de contacten die de organisatie onderhoudt met een grote groep (Colombiaanse) street art kunstenaars. Tevens heeft de organisatie kennis van de Colombiaanse street art ontwikkelingen die de activiteiten van de andere genoemde organisaties in een bredere context plaatst.

bottom of page