top of page
SAMA_2019_Bastardilla

i-SAMA: interactief street art platform

Het project

SAMA heeft de wens om Augmented Reality (AR) en Virtual Reality (VR) in te zetten om de collectie bestaande en verdwenen street art werken digitaal te behouden en op interactieve wijze online te presenteren. DigitALL heeft subsidie toegekend voor een haalbaarheidsonderzoek naar de ontwikkeling van een interactieve collectiepresentatie op de website voor SAMA.

 
Aanleiding

SAMA heeft vanaf het begin van de oprichting in 2012 de street art werken die geproduceerd zijn door de stichting in beeld vastgelegd, en geregistreerd in een collectiedatabasesysteem (Axiell). Ook is er over een aanzienlijk deel van de werken documentatie beschikbaar als making-off films en foto’s, bijbehorende teksten in de vorm van publicaties en blogs. Deze content willen we op aantrekkelijke en toegankelijke wijze digitaal delen met het groeiende street art publiek nu en in de toekomst. Zo’n 70% van de ca. 300 werken is inmiddels in fysieke vorm verdwenen door sloop of renovatie. De verdwenen werken van veelal internationale kunstenaars zijn niet alleen interessant voor street art kenners en liefhebbers om in virtuele vorm terug te halen en om verdwenen muurschilderingen in ware grootte te ervaren, ze vertellen ook verhalen over een stedelijke transitie periode in de wijken Slotermeer en Geuzenveld in Amsterdam Nieuw-West. 

 
Samenwerking 

Landhuis Oud Amelisweerd wordt door DigitALL ondersteudt om een publieksvriendelijke webapplicatie te ontwikkelen die de collectie met AR en tot leven laat komen. De app richt zich zowel op gebruik in het museum als thuis/elders. De architectuur van de webapplicatie ‘Moving Stories’ lijkt uitkomsten te bieden voor SAMA. Daarom zijn we de samenwerking aangegaan met de technisch ontwikkelaar van Moving Stories, en hebben we een kennispartnerovereenkomst afgesloten met Oud Amelisweerd gericht op wederzijdse kennisdeling.

 

Bezoekerservaring

De bezoekerservaring staat in de ontwikkeling van het platform voorop. Juist dit onderscheidt het te ontwikkelen platform van de huidige digitale ontsluiting van de collectie. Uit publieksonderzoek naar de website van SAMA, uitgevoerd door een student van de HvA onder leeftijdsgenoten, weten wij dat de ontsluiting via Axiell niet aansluit bij de wensen en behoeften van jongeren. Wel bleken ze geïnteresseerd in of nieuwsgierig naar de betreffende street art collectie. Dit toont aan dat een nieuwe vorm nodig is. Na het uitvoeren van deskresearch, hebben wij voor ons interessante voorbeelden gevonden die kunst en objecten op meer interactieve en aantrekkelijke wijze presenteren. Welke vorm het publiek voor onze collectie het beste dient, willen we met verschillende doelgroepen onderzoeken. Ook hoe we de toepassingen van AR en VR op speelse en tegelijkertijd betekenisvolle wijze kunnen inzetten willen we onderzoeken met het publiek. Daar willen we tevens voor opzoek naar inspirerende voorbeelden. Door verschillende publieksgroepen als stakeholders te betrekken in het onderzoek komen we tot een beter inzicht in de verschillende wensen en behoeften en kunnen we daar keuzes op baseren, en een concept uitwerken. 

bottom of page