Privacy : FAQ

VAAK GESTELDE VRAGEN

Algemene vragen

Hoe wordt er  bepaald welke kunstwerken gemaakt worden?


Omdat het belangrijk is dat de bewoners van de buurt blij zijn met het kunstwerk, worden bewoners van het pand waar het kunstwerk wordt gemaakt en direct omwonenden gevraagd om te stemmen op de ingezonden schetsen. Uit de top 3 wordt door het Privacy Panel een uiteindelijke winnaar aangewezen.
Waarom dit project?


Met het Privacy Project creëert SAMA publiek bewustzijn over thema’s als privacy, anonimiteit op het internet, de impact van technologie op de samenleving en digitale rechten. Dit zijn belangrijke thema’s voor alle Amsterdammers. De samenleving digitaliseert razendsnel. De stad buigt zich over vragen als: Wat voor digitale stad willen we zijn? Kan iedereen meedoen? Is de digitale stad voor iedereen veilig? Wat zijn de rechten van de Amsterdammer in de digitale wereld? Met dit project zetten we Amsterdammers aan het nadenken over deze vragen en zorgen we ervoor dat street art een bijdrage levert aan de discussie.
Wie zijn er betrokken bij dit project?


Het project is een samenwerking tussen het Street Art Museum Amsterdam (SAMA), de Gemeente Amsterdam, Eigen Haard, Rochdale en Hondsrugpark.

Het stemproces

Wie kan er stemmen op de inzendingen?


De mensen die het kunstwerk het meest zullen zien zijn het belangrijkst: de bewoners van het betreffende pand en de omwonenden die uitkijken op het kunstwerk. Zij ontvangen daarom een brief met een uitnodiging om te stemmen. Daarnaast kunnen ook mensen die niet in de directe omgeving wonen stemmen, maar we nodigen hen niet actief uit om te stemmen
Hoe worden de bewoners en omwonenden betrokken bij het project?


SAMA heeft samen met Eigen Haard en Rochdale de bewoners en omwonenden geïnformeerd met bewonersbrieven. Daarnaast organiseert SAMA informatietafels bij de muren waar bewoners langs kunnen komen om feedback te geven. Zie de FAQ over de informatietafels hieronder voor meer info.
Waarom laten we bewoners stemmen?


Zowel voor SAMA als voor de gemeente Amsterdam is het van belang dat het project wordt gewaardeerd en dat bewoners zich prettig voelen bij het kunstwerk. Street art is een kunstvorm die voor en door de buurt moet worden gemaakt. Daarom laten we de bewoners kiezen welk kunstwerk het beste binnen het thema en bij hun buurt past.
Hoe zorgt SAMA ervoor dat het stemmen eerlijk verloopt?


Door zo goed mogelijke er voor te zorgen dat iedereen maar 1 keer stemt, door bewoners goed te informeren bijvoorbeeld via informatietafels, door het mogelijk te maken om te stemmen via een stembiljet voor bewoners die niet online willen of kunnen stemmen.
Hoe kan ik stemmen?


U kunt op twee manieren stemmen. Via onze website: https://www.streetartmuseumamsterdam.com//privacy-stemmen óf via het stembiljet dat u als bewoner in de post heeft ontvangen. Let op! U mag maar één keer stemmen. Dus of via de website, of via het stembiljet.
Stem je per gezin/huishouden of per persoon?


Iedereen die op het adres woont waar een brief bezorgd is, mag stemmen. Je stemt dus namens jezelf en niet namens je huishouden. Wonen er meerdere mensen op 1 adres en willen die met een stembiljet stemmen? Er zijn extra stembiljetten beschikbaar bij de informatietafel. Zie de FAQ over de informatietafel hieronder voor meer info.
Is het ontwerp met de meeste stemmen de winnaar?


Nee. De uiteindelijke winnaar wordt door het Privacy Panel verkozen uit de drie inzendingen met de meeste stemmen.
Moet je 18+ zijn om te stemmen?


Nee. Omdat iedereen de kunst te zien krijgt, vinden we het net zo belangrijk dat kinderen ook stemmen!
Waarom is het mogelijk om met een stembiljet te stemmen?


Omdat we het belangrijk vinden dat mensen die niet willen en/of kunnen stemmen via het internet hun stem kunnen laten horen.
Waar lever ik mijn ingeleverde stembiljet in?


Die kunt u tot 22 mei inleveren in de brievenbus van de Lichterstraat 16 voor Noord of in de brievenbus bij de Nicolaas Ruychaverstraat 22 voor Nieuw-West.
Mijn stembiljet is kwijt of heb er geen ontvangen. Wat nu?


Als uw stembiljet kwijt is of wanneer u er geen ontvangen heeft, kunt u een mail sturen naar answers@streetartmuseumamsterdam.com en dan stuurt SAMA u een nieuw biljet toe. Of kom langs bij de informatietafel voor een nieuw biljet.

Het Privacy Panel

Wat is de rol van het Privacy Panel?


De rol van het Privacy Panel is om uit de drie inzendingen met de meeste stemmen per muur de uiteindelijke winnaar te kiezen. Het panel beoordeelt deze drie inzendingen per muur aan de hand van de volgende criteria: 1. Relevantie van het kunstwerk binnen het thema privacy en andere ethische dilemma's rondom digitale rechten 2. De originaliteit van het ontwerp 3. Hoe het ontwerp binnen de buurt past Het belangrijkste doel van het Panel is om ervoor te zorgen dat de winnende kunstwerken goed aansluiten bij het thema van dit project én dat het kunstwerk gewaardeerd wordt door de buurt. Daarom kiezen ze uit de top 3 een uiteindelijke winnaar. Het Panel vertegenwoordigt dus zo goed mogelijk de wil van de buurt. Op die manier zorgen we ervoor dat niet alleen populariteit belangrijk is, maar ook de inhoud van het kunstwerk.
Wie zitten er in het Privacy Panel?


Het panel bestaat uit de volgende personen:

  • De voorzitter: Jasper Visser (VISSCH+STAM & Stichting 2030)
  • Streetart: Lars Brehm (Amsterdam Street Art & Street Art Awards)
  • Woningbouwcorporaties: Hester van Buren (Rochdale)
  • Woningbouwcorporaties: Bettina de Jong (EigenHaard)
  • Kwartiermaker: Chiel Griffioen (Hondsrugpark)
  • Juridisch adviseur: Friederike van der Jagt (Hunter Legal)
  • Twee bewoners: Risma Soekhie en Bouchra Moutawakil

Vragen vanuit de buurt

Wanneer is de informatietafel en wat kan ik daar precies doen?


Die is op vrijdag 23 april tussen 12:00 en 16:00 in Nieuw-West en op zaterdag 24 april tussen 12:00 en 16:00 in Noord. De informatietafels zijn bij de muur waar de schildering zal worden gemaakt. Bij de informatietafel kan je meer informatie over het project krijgen, een extra stembiljet aanvragen en met ons kennismaken!
Wanneer is de uitslag van de stemming bekend en waar en hoe wordt deze bekend gemaakt?


Dat is op 7 juni via de website van SAMA: https://www.streetartmuseumamsterdam.com/debateonprivacy
Wanneer wordt de muur geschilderd en heb ik daar als buurtbewoner last van? Is de spuitverf ongevaarlijk, of moet ik de ramen dicht houden?


Het kunstwerk wordt in ongeveer twee weken gemaakt in de periode tussen 15 juni en 15 juli. Het weer speelt natuurlijk een belangrijke rol wanneer het kunstwerk precies gemaakt wordt en hoe lang het duurt. We raden het aan om de ramen dicht te houden wanneer we werken, ook al zal de overlast minimaal zijn. Heb je toch last, of wil je iets kwijt, kan je ons altijd aanspreken!
Ik ben een betrokken bewoner en wil graag in het Privacy Panel. Hoe kom ik daarvoor in aanmerking?


Fijn dat je betrokken bent! Stuur een mail naar answers@streetartmuseumamsterdam.com en laat weten dat je in het Privacy Panel wilt.
Ik heb een vraag over het project die hierboven niet wordt beantwoord. Waar kan ik terecht?


Mail naar answers@streetartmuseumamsterdam.com en je vraag wordt binnen twee tot drie dagen beantwoord. Je kan je vragen ook stellen bij de informatietafel.
Wanneer is het project klaar en zijn de kunstwerken af?


De feestelijke onthulling van de kunstwerken is op 15 juli.

Vragen vanuit de kunstenaars

Ik heb een inzending gedaan, maar kan mijn ontwerp niet meer vinden op de website. Hoe kan dat?


Het Privacy Project heeft als doel om het bewustzijn over privacy, digitale rechten en andere ethische dilemma's rondom digitalisering te vergroten. In de Open Call is duidelijk gemaakt dat de inzending daar goed bij moet aansluiten. Als het ontwerp te ver afwijkt of als uit de verklaring van het concept niet blijkt hoe het kunstwerk aansluit bij het project, hebben we het ontwerp helaas van de website moeten verwijderen.
Als mijn ontwerp de meeste stemmen krijgt, heb ik dan automatisch gewonnen?


Nee. Het Privacy Panel, waarin experts en een betrokken bewoner inzitten, kiest uit de drie ontwerpen met de meeste stemmen een winnaar uit. Zie de FAQ over het Privacy Panel hierboven voor meer info.
Mag ik als kunstenaar al mijn vrienden vragen om op mijn ontwerp te stemmen?


Niet echt. Het is de bedoeling dat bewoners van de buurt gaan stemmen op de ontwerpen. Zij zijn immers degenen die het kunstwerk elke dag te zien krijgen. Heb je vrienden in de buurt, dan kan je hen natuurlijk vragen te stemmen!
Wanneer krijg ik te horen of ik heb gewonnen en wanneer moet het werk gemaakt worden?


De winnaar wordt op 31 mei bekend gemaakt. De productieperiode is van 15 juni tot 15 juli. SAMA gaat er vanuit dat je als kunstenaar je werk in ongeveer maximaal 2 weken kan schilderen.
Is er een hoogwerker beschikbaar?


Ja. Wel moet je zelf beschikken over een certificaat om een hoogwerker te bedienen of een assistent hebben die de hoogwerker bedient. Wanneer nodig, is er budget voor een assistent om de hoogwerker te bedienen. Dit komt bovenop de vergoeding voor de kunstenaar. De voorkeur gaat uit naar kunstenaars die zelf een hoogwerker kunnen bedienen. Wanneer de kunstenaar zelf de hoogwerker kan bedienen, gaat het budget voor de assistent naar de kunstenaar zelf.
Moet ik zelf de materialen betalen om het kunstwerk te maken?


Nee. SAMA betaalt de materialen tot 1,000e per muur.
Als ik voor meerdere muren in de top 3 kom, kan ik dan ook meer dan een muur schilderen?


Nee. Als je voor meerdere muren een inzending hebt gedaan en in de top 3 komt, kiezen we samen een muur uit die je daadwerkelijk gaat schilderen. Je wordt dan uit de andere top 3 gehaald en je plek wordt doorgeschoven.