top of page

[object Object]

Inleiding

Het projectverslag beschrijft de uitvoering van het kunstproject "ALL INCLUSIVE – Verbonden in de Dichtersbuurt", georganiseerd door het Street Art Museum Amsterdam (SAMA).Met dit programma beoogt SAMA een reeks boeiende activiteiten te ontwikkelen die geschikt zijn voor diverse leeftijden en verschillende doelgroepen, met als doel inclusieve programmering en actieve betrokkenheid te bevorderen. Na het succes van de SAMA-programmering in de Burgemeester Vening Meineszlaan (2010-2017) en het Immanuel Kanthof (2015-2023), richten we ons in de Dichtersbuurt (2023-2028) op een meer uitgebreid en op maat gemaakt sociaal activiteitenprogramma rond inspiratie, betrokkenheid en empowerment. Het project omvatte een reeks workshops en een tentoonstelling gericht op bewoners van de Dichtersbuurt en omliggende wijken.

Dit verslag geeft een gedetailleerd overzicht van de activiteiten, de behaalde resultaten en de financiële aspecten van het project.


Achtergrond

Street Art Museum Amsterdam (SAMA) is een eigentijds buurt-museum dat zich inzet voor buurtbetrokkenheid en culturele activiteiten in Amsterdam Nieuw-West. Met het project "De Kunsttuin in de Dichtersbuurt" wilde SAMA de lokale gemeenschap betrekken bij kunstactiviteiten en de dialoog tussen bewoners stimuleren.


Doelstellingen
 • Buurtbewoners te verbinden met elkaar en met bewoners in de omgeving. 

 • Met een kennismakingsprogramma wil SAMA de buurtbewoners van zijn nieuwe locatie leren kennen en verschillende groepen betrekken.

 • Samen met de buurt activiteiten te programmeren die nog beter aansluiten bij hun behoeften.


Doelgroepen

Ons programma richt zich op de volgende demografische groepen die we verwachten te bereiken met de diverse activiteiten voor zowel bewoners van de Dichtersbuurt als omliggende buurten:

 • Onze inspanningen zijn gericht op het bereiken en verbinden van deze verschillende groepen bewoners. 

 • Ten tweede richt het project zich in het betrekken van in aangrenzende buurten. Deze bewoners worden bereikt via het Huis van de Wijk De Honingraat, door samenwerking met de maatschappelijke organisatie EigenWijks. 

 • Tevens zetten we in op het bereiken van bewoners in het stadsdeel met een lokaal gerichte social media (advertentie)-campagne.


Activiteiten en Resultaten

Dit verantwoordelijkheid rapport geeft een overzicht van enkele afwijkingen die zijn opgetreden tijdens de uitvoering van het kunstproject "ALL INCLUSIVE – Verbonden in de Dichtersbuurt". Hoewel het project over het algemeen succesvol is verlopen, zijn er enkele situaties geweest waarin we van het oorspronkelijke plan hebben moeten afwijken. Deze afwijkingen worden hieronder toegelicht.


 • Rond het Kampvuur 

De bijeenkomsten vonden plaats in de nieuwe locatie van SAMA, gelegen in voormalige woningen met aangrenzende tuinen die verbonden zijn door een klein gazon, gedeeld met andere bewoners. Met 'All Inclusive' organiseren we laagdrempelige bijeenkomsten om ontmoetingen te bevorderen. Door middel van de "kampvuurgesprekken"-methode voeren we informele gesprekken met als doel elkaar en de identiteit van de buurt beter te leren kennen. De gesprekken vonden plaats rondom laagdrempelige culturele activiteiten, zoals een muziekvoorstelling, een verhalenvertelling en een creatieve workshop. Tijdens de activiteiten wordt er ook gezamenlijk gekookt en gegeten. Het doel is om te verbinden door ontmoetingen en gesprekken te faciliteren. We hebben in totaal 3 bijeenkomsten georganiseerd.


 • De Kunsttuin - Kunstworkshops


SAMA maakt tevens gebruik van de eigen ontwikkelde methode 'Street art as a tool', waarbij we door middel van workshops een creatieve activiteit inzetten om gesprekken te stimuleren over een specifiek onderwerp, met als doel verbinding tussen de deelnemers te creëren. Om samen met de bewoners de identiteit van de Dichtersbuurt te onderzoeken en te verduidelijken, organiseren we een reeks workshops en een presentatie met feestelijke bijeenkomsten rond het thema De Kunsttuin. Deelnemers nemen deel aan een verhalenworkshop waarin ze aan de hand van een zelfgekozen (en meegebrachte) bloem of plant over zichzelf vertellen. Dit kan gaan over hun karakter, culturele achtergrond, persoonlijke ervaringen, enzovoort.Vervolgens leren ze onder begeleiding van een illustrator/kunstenares gespecialiseerd in flora - de bloem of plant tekenen in aquarelle technique. De kunstenares maakt geïnspireerd door de verhalen nieuwe tekeningen, die samen met het verhaal worden gepresenteerd in een kleine tentoonstelling en worden vastgelegd in een e-book. Daarnaast worden er gedurende de looptijd van de presentatie 3 laagdrempelige workshops georganiseerd rond flora en fauna voor de buurt, met als doel met nog meer bewoners in gesprek te gaan over hun identiteit.Kunstenaar Tatiana Rusakova organiseerde workshops waarin buurtbewoners hun verhalen deelden en bloemen of planten tekenden die hun identiteit symboliseerden. Samen met Gokhan Aksoy van het Huis van de Lettering, lazen de bewoners boeken en schreven ze hun eigen gedichten, die werden opgenomen in het e-boek, samen met hun persoonlijke verhalen.


Bovendien hebben de bewoners, gebruikmakend van de geleerde street art technieken, een doek geschilderd dat tentoongesteld werd op het West Beach Film Festival, om maximale zichtbaarheid te garanderen voor doeleinden van gelijke kansen en volledige inclusie. Deze activiteit verving de geplande tuin-activiteit, aangezien de gemeenschapstuinen van de nieuwe locatie van SAMA nog niet gereed waren en een gezondheidsrisico vormden.


 • Opening en vernissage: 


Deze tekeningen en verhalen werden tentoongesteld in de Dichtersbuurt Community Lab, tijdens de opening evenement in De Honingraat & The SecretGarden. De tentoonstelling werd feestelijk geopend in De Honingraat, waar deelnemers hun kunstwerken konden presenteren. De tentoonstelling werd op drie locaties getoond aan het einde: deze opende in EijgenWijks/De Honingraat met de grote opening. Om een spannend en plezierig, maar toch gemakkelijk toegankelijk programma te creëren, hebben we de lokale inwoner en gerenommeerde jazzmuzikant Jens Lima (uit Duitsland) en het catering duo van lokale moeders SweetFlavours (uit Marokko) uitgenodigd. 

Vervolgens verhuisde de wijk naar The SecretGarden Amsterdam op de Dam voor de afsluitende bijeenkomst van de presentatie, waarbij de betreffende planten die zijn gekozen door de deelnemers werden geschilderd in aanwezigheid van wethouder Sandra Doevendans. 


 • Co-creatie in het ‘Community Lab’ 

SAMA ontwikkelt samen met de buurt een activiteitenprogramma. De wensen, ideeën en behoeften van de buurtbewoners, verzameld tijdens de kampvuurgesprekken, vormen de basis voor de eerste gezamenlijke programmering van de activiteiten. Omdat de ideeën voor de activiteiten worden ontwikkeld met de bewoners, kunnen we ze op dit moment inhoudelijk nog niet beschrijven. We hebben in co-creatie met de bewoners van de Dichtersbuurt activiteiten georganiseerd. Op verzoek van de buurt is het activiteitenprogramma verlengd tot het einde van het jaar en afgesloten met een feestelijk diner op 24 december 2023. 


 • Locaties van de tentoonstelling: Tijdens workshops en gesprekken met de bewoners merkten we op dat het voor hen erg belangrijk was om op een respectvolle manier gezien en erkend te worden. Ze wilden de kunstenaars zijn, ze wilden gezien worden. Daarom hebben we onderhandeld om de geplande opening bij De Honingraat en SAMA aan te vullen met de Secret Garden in het centrum van Amsterdam. Op deze manier werden de deelnemende bewoners en de sterren van de show, De Kunsttuin, gezien en blootgesteld aan buitenlandse bezoekers en mensen buiten Nieuw-West, wat hen erg trots maakte.


 • Productie van het e-book: Het e-book werd zoals gepland geproduceerd, met een extra verzoek van de bewoners om enkele exemplaren te laten afdrukken als souvenir omdat het zo mooi en prachtig bleek te zijn.


 • Populariteit van de activiteiten: De activiteiten waren zo populair dat er discussie moest worden gevoerd met de bewoners over de mogelijke verlenging van het project tot 24 december 2023.


Vrijwilligers

Voor dit project hebben we samengewerkt met lokale bewoners die vrijwilligersvergoedingen ontvingen voor hun ondersteuning. Velen toonden interesse en voldeden aan verschillende behoeften die het nieuwe Kunstlab vereiste. Zo verzorgden Gili & Fatos de maaltijden, hielp Eddy met het opzetten van internet en was verantwoordelijk voor de Boombox en muziek, Katja & Mariko zorgden voor schoonmaakwerk en bloemen, Henna werkte aan het opruimen van de tuin, en meneer Cakmak organiseerde bordspelactiviteiten.


De rol van de vrijwilligers is om te assisteren bij de organisatie van de activiteiten (zoals het bereiden van maaltijden, het klaarzetten en opruimen van stoelen/materialen, enzovoort), en om op te treden als gastheer/gastvrouw en aanspreekpunt tijdens de activiteiten, waarbij ze deelnemers helpen bij het uitvoeren van de activiteiten indien nodig. Ook kijken ze mee naar en evalueren ze de activiteiten (wat viel hen op? Wat waren de reacties, opmerkingen en vragen van deelnemers?).

De rol van de betaalde krachten is om de projectleiding op zich te nemen en de activiteiten te coördineren en (mede) te organiseren, waaronder het maken van afspraken met de uitvoerende artiesten, en om de vrijwilligers te begeleiden. Daarnaast worden betaalde krachten ingezet voor het begeleiden van de workshops/activiteiten en het voeren van een communicatiecampagne.De bewoners werden meegenomen voor een lunch bij Hotel Buiten en bezochten vervolgens hun kunstwerk dat in het openbaar tentoongesteld werd. Velen van hen zijn nog nooit eerder bij Hotel Buiten geweest, ook al wonen ze letterlijk aan de overkant van de weg, vanwege financiële problemen en omdat ze er niet alleen naartoe wilden gaan. 


Samenwerkingen

Verschillende cVerschillende communicatiemethoden zijn gebruikt om maximale zichtbaarheid van het project te garanderen en zoveel mogelijk bewoners uit Nieuw-West aan te trekken. Banners werden verspreid door de hele buurt om de opening van de Kunstkamer aan te kondigen. De gemeente en woningcorporatie EigenHaard plaatsten aankondigingen in de nieuwsbrief van de Dichtersbuurt. EigenWijks en Secret Garden gebruikten sociale mediakanalen om hun netwerken te bereiken. Bovendien hebben we gedurende verschillende momenten in het project meer dan 3000 flyers verspreid om de zichtbaarheid te garanderen. Ook mond-tot-mondreclame bleek effectief te zijn, omdat het nieuws zich verspreidde tussen de buren. Betaalde media met Baas&Baas en Google Grant-optimalisatie zorgden voor maximaal bereik op Facebook en Instagram. Daarnaast hebben we een reeks openbare evenementen gehouden tijdens de tentoonstelling op de locatie van SAMA: VU/OBA-projectworkshops, een delegatie van Erasmus+ uit Letland en een evenement van het Comenius Lyceum, en de afsluitende conferentie van het 3 Musea coalitieproject.


SAMA werkt in het project samen met Eigen Wijks met de overeengekomen afspraak dat zij bijdragen aan het betrekken en coördineren van de vrijwilligers, en dat de afsluitende bijeenkomst van de presentatie van het onderzoek naar de identiteit van de Dichtersbuurt plaats kan vinden in het Huis van de Wijk, De Honingraat, waar zij gevestigd zijn. Woningcorporatie Eigen Haard is betrokken bij de totstandkoming van het projectplan, treedt op als sparringpartner, met als afspraak dat SAMA een ruimte beschikbaar wordt gesteld voor, onder andere, het organiseren van activiteiten voor de buurt. Lokale partners hebben geholpen bij de promotie van de activiteiten.


Financiën

Het totale budget voor het project bedroeg €20.070, waarvan de kosten werden gedekt door subsidie van de Gemeente Amsterdam, het Oranjefonds, bijdragen van SAMA, Eigen Haard, EigenWijks en andere partners. De kosten waren onderverdeeld in personele lasten, productiekosten, materialen, locatiekosten, communicatiekosten en andere uitgaven.


Conclusie

Het project "ALL INCLUSIVE – Verbonden in de Dichtersbuurt" was een succesvolle samenwerking tussen SAMA, lokale partners en de gemeenschap. De activiteiten werden goed bezocht en droegen bij aan het creëren van verbondenheid en identiteit binnen de buurt. Het project heeft bijgedragen aan het vergroten van culturele participatie en het bereiken van een nieuw publiek. 


 • ✓De sociale contacten in de buurt zijn toegenomen 

 • ✓Buurtbewoners zijn actief betrokken in de organisatie van activiteiten voor de buurt 

 • ✓Het gevoel van eigenwaarde is door actieve deelname toegenomen 

 • ✓Het gevoel van eenzaamheid is door deelname aan de activiteiten afgenomen 

 • ✓Mensen van verschillende achtergronden leren over elkaar 

 • ✓Het gevoel van vervreemding is afgenomen 


De activiteiten bieden alleenstaanden mogelijkheden om op een laagdrempelige manier contacten te leggen met buurtbewoners en elkaar beter te leren kennen. Door met elkaar in gesprek te gaan en na te denken over een activiteitenprogramma voor de buurt ontwikkelen ze tevens een gevoel van eigenaarschap wat de betrokkenheid met de buurt vergroot. Tevens biedt het programma creatieve activiteiten voor kinderen en (alleenstaande) ouders, waar ze thuis (in de kleine woningen) geen ruimte voor hebben. 


We kunnen de resultaten als volgt samenvatten: 

 1. fysieke deelnemers aan alle activiteiten door het programma ±50; 

 2. online bereik vanuit alle kanalen ±12,000; 

 3. bezoekers aan de tentoonstelling ±100; 

 4. uitzichten op de uiteindelijke film op YouTube 60; 

 5. kijkers van het West Beach Film Festival ±1000; 

 6. e-book downloads 57.


Met de vastgelegde ervaringen en leerpunten kan SAMA haar aanbod verder ontwikkelen en blijven aansluiten op de behoeften van de buurt. Ondanks de bovengenoemde afwijkingen was het kunstproject "De Kunsttuin in de Dichtersbuurt" over het algemeen succesvol en heeft het bijgedragen aan het versterken van de banden binnen de gemeenschap. We zijn dankbaar voor de steun van alle betrokkenen en zullen de leerpunten uit deze afwijkingen meenemen naar toekomstige projecten. 


Daarom beschouwen we dit project als een succes en een overtreffer.


https://www.streetartmuseumamsterdam.com/projects/kunsttuin-sdnw


https://www.streetartmuseumamsterdam.com/projects?pgid=li045nhh-82ae8d3c-8a8c-4813-8635-6ca75b6e261f  

bottom of page