top of page

PUBLISHED

Digital Street Art Depot

PUBLISHED

Digital STREET ART DEPOT is a project aimed at preserving street art for next generations

Het project

SAMA heeft de wens om Augmented Reality (AR) en Virtual Reality (VR) in te zetten om de collectie bestaande en verdwenen street art werken digitaal te behouden en op interactieve wijze online te presenteren. DigitALL heeft subsidie toegekend voor een haalbaarheidsonderzoek naar de ontwikkeling van een interactieve collectiepresentatie op de website voor SAMA.Aanleiding

SAMA heeft vanaf het begin van de oprichting in 2012 de street art werken die geproduceerd zijn door de stichting in beeld vastgelegd, en geregistreerd in een collectiedatabasesysteem (Axiell). Ook is er over een aanzienlijk deel van de werken documentatie beschikbaar als making-off films en foto’s, bijbehorende teksten in de vorm van publicaties en blogs. Deze content willen we op aantrekkelijke en toegankelijke wijze digitaal delen met het groeiende street art publiek nu en in de toekomst. Zo’n 70% van de ca. 300 werken is inmiddels in fysieke vorm verdwenen door sloop of renovatie. De verdwenen werken van veelal internationale kunstenaars zijn niet alleen interessant voor street art kenners en liefhebbers om in virtuele vorm terug te halen en om verdwenen muurschilderingen in ware grootte te ervaren, ze vertellen ook verhalen over een stedelijke transitie periode in de wijken Slotermeer en Geuzenveld in Amsterdam Nieuw-West. 

Samenwerking 

Landhuis Oud Amelisweerd wordt door DigitALL ondersteudt om een publieksvriendelijke webapplicatie te ontwikkelen die de collectie met AR en tot leven laat komen. De app richt zich zowel op gebruik in het museum als thuis/elders. De architectuur van de webapplicatie ‘Moving Stories’ lijkt uitkomsten te bieden voor SAMA. Daarom zijn we de samenwerking aangegaan met de technisch ontwikkelaar van Moving Stories, en hebben we een kennispartnerovereenkomst afgesloten met Oud Amelisweerd gericht op wederzijdse kennisdeling.


Bezoekerservaring

De bezoekerservaring staat in de ontwikkeling van het platform voorop. Juist dit onderscheidt het te ontwikkelen platform van de huidige digitale ontsluiting van de collectie. Uit publieksonderzoek naar de website van SAMA, uitgevoerd door een student van de HvA onder leeftijdsgenoten, weten wij dat de ontsluiting via Axiell niet aansluit bij de wensen en behoeften van jongeren. Wel bleken ze geïnteresseerd in of nieuwsgierig naar de betreffende street art collectie. Dit toont aan dat een nieuwe vorm nodig is. Na het uitvoeren van deskresearch, hebben wij voor ons interessante voorbeelden gevonden die kunst en objecten op meer interactieve en aantrekkelijke wijze presenteren. Welke vorm het publiek voor onze collectie het beste dient, willen we met verschillende doelgroepen onderzoeken. Ook hoe we de toepassingen van AR en VR op speelse en tegelijkertijd betekenisvolle wijze kunnen inzetten willen we onderzoeken met het publiek. Daar willen we tevens voor opzoek naar inspirerende voorbeelden. Door verschillende publieksgroepen als stakeholders te betrekken in het onderzoek komen we tot een beter inzicht in de verschillende wensen en behoeften en kunnen we daar keuzes op baseren, en een concept uitwerken. 


De Doelen
  1. Beheren: Het beheren van de collectieregistratie en audiovisuele documentatie van SAMA in een gebruiksvriendelijk en betaalbaar systeem, inclusief een 360-viewer, om 360- filmmateriaal toe te voegen aan het registratiesysteem van SAMA.


  2. Behouden: Het duurzaam digitaal vastleggen van street art in zijn oorspronkelijke context door middel van 360-graden filmopnamen, waardoor fysiek verdwenen werken digitaal kunnen worden teruggeplaatst in hun oorspronkelijke omgeving.

  3. Verrijken: Het verrijken van een selectie van de collectiestukken met hun maatschappelijke context door het toevoegen van verhalen van betrokkenen, zoals opdrachtgevers, buurtbewoners en kunstenaars, om de historische documentatie en het publiek begrip te verbeteren.

  4. Presenteren: Het digitaal toegankelijk maken van de collectie op een publieksvriendelijke en aantrekkelijke wijze, met een focus op het gebruik van een 360-omgeving om een virtuele ervaring te bieden aan bezoekers, inclusief onderzoek naar het gebruik van Augmented Reality voor fysieke bezoekers.

  5. Verduurzamen: Het implementeren van een duurzame oplossing voor het beheer van de collectie, waarbij de Moving Stories webapplicatie wordt gebruikt vanwege de mogelijkheid om audio, film en 360-opnamen te verwerken. Deze oplossing biedt een kosteneffectief alternatief voor het huidige systeem en maakt gebruik van open source-architectuur voor verdere ontwikkeling en deling van functionaliteiten. Daarnaast zal het gebruik van dezelfde 360-opnamen voor meerdere doeleinden, waaronder digitaal behoud, presentatie en VR-ervaringen, bijdragen aan de duurzaamheid van het project.


Het delen van resultaten en leerervaringen met het bredere kunst- en erfgoedveld zal bijdragen aan verdere verduurzaming van het project. 


Achtergrond van Het project

SAMA heeft de wens om Augmented Reality (AR) en Virtual Reality (VR) in te zetten om de collectie bestaande en verdwenen street art werken digitaal te behouden en op interactieve wijze online te presenteren. DigitALL heeft subsidie toegekend voor een haalbaarheidsonderzoek naar de ontwikkeling van een interactieve collectiepresentatie op de website voor SAMA.


Aanleiding

SAMA heeft vanaf het begin van de oprichting in 2012 de street art werken die geproduceerd zijn door de stichting in beeld vastgelegd, en geregistreerd in een collectiedatabasesysteem (Axiell). Ook is er over een aanzienlijk deel van de werken documentatie beschikbaar als making-off films en foto’s, bijbehorende teksten in de vorm van publicaties en blogs. Deze content willen we op aantrekkelijke en toegankelijke wijze digitaal delen met het groeiende street art publiek nu en in de toekomst. Zo’n 70% van de ca. 300 werken is inmiddels in fysieke vorm verdwenen door sloop of renovatie. De verdwenen werken van veelal internationale kunstenaars zijn niet alleen interessant voor street art kenners en liefhebbers om in virtuele vorm terug te halen en om verdwenen muurschilderingen in ware grootte te ervaren, ze vertellen ook verhalen over een stedelijke transitie periode in de wijken Slotermeer en Geuzenveld in Amsterdam Nieuw-West. 


Samenwerking 

Landhuis Oud Amelisweerd wordt door DigitALL ondersteudt om een publieksvriendelijke webapplicatie te ontwikkelen die de collectie met AR en tot leven laat komen. De app richt zich zowel op gebruik in het museum als thuis/elders. De architectuur van de webapplicatie ‘Moving Stories’ lijkt uitkomsten te bieden voor SAMA. Daarom zijn we de samenwerking aangegaan met de technisch ontwikkelaar van Moving Stories, en hebben we een kennispartnerovereenkomst afgesloten met Oud Amelisweerd gericht op wederzijdse kennisdeling.


Bezoekerservaring

De bezoekerservaring staat in de ontwikkeling van het platform voorop. Juist dit onderscheidt het te ontwikkelen platform van de huidige digitale ontsluiting van de collectie. Uit publieksonderzoek naar de website van SAMA, uitgevoerd door een student van de HvA onder leeftijdsgenoten, weten wij dat de ontsluiting via Axiell niet aansluit bij de wensen en behoeften van jongeren. Wel bleken ze geïnteresseerd in of nieuwsgierig naar de betreffende street art collectie. Dit toont aan dat een nieuwe vorm nodig is. Na het uitvoeren van deskresearch, hebben wij voor ons interessante voorbeelden gevonden die kunst en objecten op meer interactieve en aantrekkelijke wijze presenteren. Welke vorm het publiek voor onze collectie het beste dient, willen we met verschillende doelgroepen onderzoeken. Ook hoe we de toepassingen van AR en VR op speelse en tegelijkertijd betekenisvolle wijze kunnen inzetten willen we onderzoeken met het publiek. Daar willen we tevens voor opzoek naar inspirerende voorbeelden. Door verschillende publieksgroepen als stakeholders te betrekken in het onderzoek komen we tot een beter inzicht in de verschillende wensen en behoeften en kunnen we daar keuzes op baseren, en een concept uitwerken. 

bottom of page