top of page

Een ouder en kind ontmoetingsochtend: Inzichten naar aanleiding van verschillende workshops

In september 2020 bood het SAMA op verzoek van Food4Smiles en de FredFoundation ontmoetingsochtenden aan. Hier konden ouders en verzorgers praten over thema’s als gezondheid, eten en elkaars ervaringen met hun te verwachten of pasgeboren kindje. Tijdens deze ochtenden gaf kunstenaar Irina Ermolaeva workshops in ontspannende schildertechnieken. Er werd met natuurlijke pigmenten op rijstpapier geschilderd.

Door de maatregelen omtrent COVID-19 waren hadden verschillende locaties waarop workshops zouden plaatsvinden afgezegd. Gelukkig konden de workshops op twee verschillende locaties doorgaan namelijk bij DOCK gelegen naast de Confusiusspeeltuin en bij Geuzennest.

DOCK is een organisatie die als visie heeft talenten en mogelijkheden van verschillende mensen bij elkaar samen te brengen. Zij ondersteunen hierin waar nodig. Volgens hun website is het hun missie om bij te dragen aan een dynamische samenleving waarbinnen talenten en kansen van mensen worden benut, waar iedereen perspectieven heeft en bewoners elkaar ondersteunen. Het gebouw waarin de workshops plaatsvond was erg ruim. Vaak werden de ontmoetingsochtenden en workshops gecombineerd met een ontbijt of thee ochtend.

Buurhuiskamer Geuzenest is een van de BuurtWerkKamers die onderdeel is van de BuurtWerkKamerCoöperatie. Op de website van deze organisatie staat geschreven dat ze veel meer zijn dan een ruimte in de buurt waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Alles draait hier namelijk om het activeren van kwetsbare bewoners uit de buurt, inclusief degene die er net zijn komen wonen. Dit gebeurd onderling, samen met krachtige bewoners en een minimale professionele ondersteuning. De kern van hun aanpak is dat iedereen iets kan wat een ander niet kan. Wanneer je binnenkomt bij de buurtwerkkamer in Geuzennest zie je dat dit ook gebeurd. Activiteiten, onderhoud en initiatieven worden opgezet voor en door bewoners. Er hangt een informele sfeer, die overkomt als een soort huiskamer sfeer. Gezien de Corona-maatregelen konden op deze locatie maximaal 6 deelnemers per ochtend deelnemen.


De deelnemers van de ontmoetingsochtenden waren vooral vrouwen. Van de deelnemers hadden veel vrouwen een Marokkaanse achtergrond of zijn islamitisch. De moeders die kwamen hadden vaak meer dan een kind. Doordat ouders hun kindje (tot 2 jaar) mee mochten nemen was het voor sommige ouders laagdrempelig om deel te nemen aan de workshops.

De ouder en kind ochtenden begonnen met een rustige binnenkomt. Er was thee, koffie en vaak ook fruit. Nadat iedereen was gearriveerd, deden we een voorstelrondje en werd er een uitleg gegeven. Een deel van de uitleg ging over het Food4Smiles project. Natuurlijk werd er verteld dat we met deze ochtend hopen dat ze het over onderwerpen kunnen hebben die interessant zijn bij het opvoeden van een pasgeboren kind, maar ook dat ze kunnen ontspannen en het naar hun hebben. Een ander gedeelte van de uitleg ging over de eetbare planten die hier in de buurt groeide. De planten diende als inspiratie om te schilderen, maar waren ook een mooie ingang om te praten over gezonde voeding en mooie plekken om in de buitenlucht te wandelen met je kind. Irina toonde verschillende technieken, die de vrouwen vervolgens probeerde. Tijdens het werken werd er rustig met elkaar gekletst. De vrouwen waren tevreden met het resultaat. Na elke workshop gaven ze aan dat ze het leuk en ontspannend vonden. Ze waren blij om even iets voor zichzelf te kunnen doen.


Wanneer de workshop voorbij was bleven veel vrouwen nog voor thee, en soms werd er zelfs met zijn alle samen gegeten. Hier zag je dat vrouwen soms rustig door het tijdschrift de eerste 1000 dagen gingen bladeren. Dit is een tijdschrift voor en door ouders uit Nieuw-West. Onderwerpen die hierin stonden werden vaak in de workshop of erna nog besproken door deelnemers. De ouders vertelden dat hun kinderen erg creatief en getalenteerd waren. Ze hadden vaak sinds de middelbare school zelf niet meer geschilderd. Thuis kregen ze het vaak niet voor elkaar om hier de tijd en ruimte voor te maken. Het beviel ze goed om aan de slag te gaan.


De onderwerpen waarover werd gesproken tijdens het schilderen waren uiteenlopend. Een onderwerp dat meermaals terug kwam was taal. Sommige vrouwen hadden moeite met lezen. Ze wilden dat hun kinderen in de toekomst goed Nederlands kunnen lezen en hadden het over mogelijkheden hiervoor.

Doordat er veel vrouwen waren met een Marokkaanse achtergrond werd hier ook met regelmaat over gesproken. Zo ging het ervoer dat pigment maken ook bij de Marokkaanse cultuur hoort en wat voor een vruchten je in Marokko kon vinden. Daarnaast werd er gesproken over hoe de oudere generatie aankeek tegen gezonde voeding in vergelijking met de jongere generatie. Ook hier werden culturen met elkaar vergeleken. Er werd een voorbeeld genoemd dat de moeder van een deelnemer met Marokkaanse achtergrond overal wit brood bij at. Wat volgens haar niet gezond was. Ik als geboren Nederlander gaf als voorbeeld dat mijn Oma redelijk eenzijdig at. Simpelweg omdat ze bekend was met andere producten.

Uit zichzelf begonnen de vrouwen te praten over onderwerpen als hoe kinderen worden afgeleid, wat hen afleidt, schermtijd, of ze meer baby's willen krijgen en hoe gedrag kan veranderen naarmate ze ouder worden. Zelfs onderwerpen als ademhalingstechnieken tijdens de bevalling werden door sommige aangehaald. Een terugkerend thema bleef voeding en planten, wat zit er nu precies in de potjes babyvoeding, waar pluk je bepaalde planten, welke delen van bepaalde planten kan je eten wat is nu eigenlijk gezond. Het meeste werd er gepraat tijdens het schilderen. Een vrouw zei specifiek dat ze blij is om met andere moeders over dit soort onderwerpen te kunnen praten. Ik kan me voorstellen dat het fijn is om dit soort ervaringen met elkaar te kunnen delen met andere vrouwen die soortgelijke ervaringen hebben.

Er waren een aantal vrouwen die graag terugkwamen, je merkte dat ze opener en ontspannen waren wanneer ze de groep al een beetje kende. Hierdoor konden bepaalde gesprekken uit een vorige workshop voortgezet worden. Voor de workshops waren er meer aanmeldingen dan we konden accepteren i.v.m. de corona regels.

De workshops waren een succes. Zoals blijkt uit dat de vrouwen die deelnamen iedere keer aangeven dat ze workshops als ontspannen ervaren. Ze waren blij met de resultaten en namen hun schilderingen mee naar huis om aan familie en vrienden te laten zien. Daarnaast werden er tijdens elke workshop onderwerpen besproken die belangrijk zijn voor een gezonde start van de eerste 1000 dagen van een kindje. Hopelijk kan de Fred Foundation, Food4Smiles en de VU met deze inzichten werken aan een nog meer interventies en manieren die bij kunnen dragen aan een gezonde start voor ieder kind.


28 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page