top of page

Het Debat over Privacy & Straatkunst

Updated: Mar 21, 2021

Street Art Museum Amsterdam (SAMA) realiseert drie monumentale streetart kunstwerken in de stadsdelen Amsterdam Nieuw-West, Noord en Zuidoost. Het doel van deze campagne is om bij te dragen aan een publiek bewustzijn over ethische vraagstukken rondom thema’s als privacy, anonimiteit, de impact van technologie en digitale rechten. Bewoners van Amsterdam worden actief betrokken in het project.

De samenleving digitaliseert razendsnel. De stad buigt zich over vragen als: Wat voor digitale stad willen we zijn? Kan iedereen meedoen? Is de digitale stad voor iedereen veilig? Wat zijn de rechten van de Amsterdammer in de digitale wereld?


De drie kunstwerken die worden ontwikkeld benaderen deze vragen vanuit het perspectief van de streetart cultuur. Het project is een samenwerking met de gemeente Amsterdam.

“Kunst en cultuur levert een grote bijdrage aan het zichtbaar maken van ethische vraagstukken rondom de inzet van technologie in ons dagelijks leven. Het opzoeken van grenzen, kritisch reflecteren en verbeelden van kunstenaars zijn hierbij onmisbaar.”
Touria Meliani, o.a. wethouder Kunst en Cultuur en Digitale Stad

Een belangrijke ambitie van de gemeente Amsterdam is dat kunst en cultuur een bijdrage levert aan het agenderen en publiek maken van (ethische) vraagstukken rondom digitalisering en technologie. Met deze streetartcampagne, die wordt gesteund door de gemeente Amsterdam, creëert SAMA publiek bewustzijn over thema’s als privacy, anonimiteit, de impact van technologie en digitale rechten.


Op 18 februari 2020 start een Open Call waarin kunstenaars hun kunstwerken kunnen voordragen. Bewoners van de wijken waarin de kunstwerken gerealiseerd worden kunnen vervolgens stemmen, waarna de Privacy Panel op 31 mei de winnaars bekendmaakt. Vanaf medio mei zijn de kunstwerken te bewonderen.


SAMA is een eco-museum met een stevige fundering in Amsterdam Nieuw-West. Het museum doet veel aan placemaking door middel van streetart en met de relatie tussen streetart en maatschappelijke vraagstukken. Het museum heeft veel kennis en ervaring met het beheren van een kunstcollectie in de openbare ruimte en participatie van de buurt in kunstprojecten.

In haar projecten maakt SAMA regelmatig gebruik van technologische innovaties zoals virtual reality. Met al deze kennis en ervaring als basis biedt SAMA, in samenwerking met de kunstenaars, een nieuw inzicht in vragen rondom thema’s als privacy en de impact van technologie.

“Imagine a city where graffiti wasn't illegal, a city where everybody could draw whatever they liked. Where every street was awash with a million colours and little phrases. Where standing at a bus stop was never boring. A city that felt like a party where everyone was invited, not just the estate agents and barons of big business. Imagine a city like that and stop leaning against the wall - it's wet.” Banksy

Bezoek onze website voor meer informatie over dit project: https://www.streetartmuseumamsterdam.com/debateonprivacy


133 views0 comments

Kommentare


bottom of page