top of page

Stads Curator of Stads Dictator?


Op 1 maart 2018 heb ik samen met een goede vriend het Amsterdam Stads curator - Expert Panel & Debate bijgewoond in de RADION gevestigd in Amsterdam Nieuw-West. Dit evenement was georganiseerd om te debatteren over de nieuwe functie als ‘’Amsterdam stads curator’’. Vanuit mijn interesse voor street art en de toekomst van street art in Nieuw-West was ik erg benieuwd wat een stads curator in Amsterdam kan betekenen voor de movement.

Mijn naam is Tristan Deen en ik studeer momenteel Cultureel Erfgoed aan de Reinwardt Academie in Amsterdam. Voor mijn tweedejaars stage werk ik bij SAMA (Street Art Museum Amsterdam), ik ben hier stage gaan lopen vanuit mijn interesse voor street art en zijn bijzondere connectie met erfgoed. Ik ben opgegroeid in Nieuw West en heb er bijna 20 jaar gewoond. Het stads curator debat is daarom extra interessant voor mij persoonlijk, maar daarnaast is het op professioneel gebied ook erg belangrijk voor mijn studie om te weten hoe onze gemeente omgaat met ons erfgoed in de openbare ruimte en is het niet alleen belangrijk om te weten hoe musea in elkaar zitten, maar ook hoe het systeem rondom regelingen en subsidies in zijn werk gaat en wie daar eindverantwoordelijk voor is.

Ik kwam om 8 uur s’avonds de RADION binnen en nam plaats op een van de stoelen achterin. Er waren niet heel veel mensen aanwezig, in totaal zes gasten (inclusief mijzelf en mijn vriend), vier genodigde en één debatleider. Hier was niet op gerekend, omdat ik niet heel lang nadat ik op mijn stoel had plaatsgenomen weer moest opstaan, vanwege een drastische verandering in de stoelen formatie die van rijtjes voor een podium naar een cirkelvorm werden gereconstrueerd. Hierdoor was er een cirkel waarin we konden discussiëren. Het debat was georganiseerd door Urban Art Festival Amsterdam, D66 en voorstel indiener Lene Grooten (Groenlinks). De introductie van het debat werd gegeven door Lene Grooten die het een en ander vertelde over het idee van een stads curator. Deze functie is gecreëerd op basis van het idee dat de stad een kunstambassadeur nodig heeft, iemand die kunst in de openbare ruimte beschermt en in kaart brengt.

Na de introductie kwamen er een paar experts aan het woord die op hun beurt vertelde over wat zij graag zouden willen zien bij de functie stads curator. De experts die aanwezig waren:

  • Ronald Mauer (bestuurder Amsterdam Nieuw-West kunst en cultuur)

  • Anouk Piket (directeur Stichting Caramundo / Reflexo on Urban Art)

  • Iris Dik (advies & inhoudelijke coördinatie kunstprojecten)

  • Stephanie Eger (D66, organizatie)

Twee street artists uit het publiek vertelde hun verhaal en hoe moeilijk het is om legaal street art te realiseren in Amsterdam en dat de stad voorbeeld moet nemen aan bijvoorbeeld Den Haag en Rotterdam waar het in de ervaring van de street artists veel gemakkelijker is. Een van de twee kunstenaar is opgegroeid in Amsterdam en heeft werken over de hele wereld maar niet in zijn eigen stad, waar de oorspronkelijke beweging van street art en graffiti, na New York een van de eerder plekken is geweest waar het begon. De experts luisterde aandachtig naar de kunstenaars en stemde in dat er inderdaad iets moest gaan veranderen.

Alhoewel het woord street art meerdere malen werd genoemd tijdens de gesprekken vond ik het persoonlijk gek dat het Street Art Museum Amsterdam maar een a twee keer werd genoemd. Maar niet vanwege het expertise op het gebied van street art, maar er werd alleen gezegd dat het museum bestond. Ondertussen was ik erg benieuwd of het street art museum tijdens de korte discussie over street art zou worden genoemd, maar dat werd niet gedaan. Ook werd er door Iris Dik een aantal culturele ondernemingen opgesomd waar opnieuw het Street Art Museum Amsterdam niet werd genoemd.

Op dit moment stond ik te popelen om wat te zeggen, maar ik hield mij rustig.

Tijdens het debat kreeg ik niet het gevoel dat de experts een duidelijk beeld hadden van het begrip street art, zo werd het woord ‘’graffiti’’ en ‘’street art’’ meerdere keren verkeerd gebruikt en werd genoemd dat er nog weinig kennis is op het gebied van street art.

Het was ook erg komisch dat het een debat was, omdat alle experts die aanwezig waren het met elkaar eens waren waardoor het debat veranderde in mensen die hun visie over stads curator vertelde waarna de rest ja mee knikte. Er waren bijna geen discussies.

Ik kon het persoonlijk niet laten om een vraag te stellen en vroeg waarom er nog zoveel onduidelijkheid is over street art terwijl er een heel street art museum om de hoek zit, en waarom ze daar niet naar toe gaan om vragen te stellen. Op deze vraag kreeg ik een aantal geïrriteerde gezichten tegenover mij. ‘’Anna was uitgenodigd hoor’’ zeg Lene Grooten. Dat was niet waar, misschien als gast in het publiek maar niet als ‘’expert’’. Daarna kreeg ik verbaasde gezichten toen ik zei dat er geen tot bijna geen geld beschikbaar is voor street art in AMsterdam. Daarop zei Ronald Mauer dat het niet klopte, maar daarna dat het wel klopte. Dus dat was een interessant gesprek natuurlijk. En op het hoogtepunt van de avond toen er eindelijk een discussie was ontstaan werd ik afgekapt door de debatleider om mijn gesprek met Ronald Mauer aan de bar voort te zetten.

Ik heb erg genoten van de stads curator bijeenkomst, er werd veel met elkaar ingestemd, maar helaas te weinig gedebatteerd. Ik kreeg het gevoel dat er nog niet een echt idee is voor de stads curator in Amsterdam en al helemaal op het gebied van street art. Daarom is het jammer dat de echte experts, in ieder geval op het gebied van street art, niet zijn uitgenodigd. Dit is dan ook de reden waarom Amsterdam achterloopt op de rest als het gaat om kunst in de openbare ruimte. Maar we zullen moet wachten tot dat we ook daadwerkelijk een stads curator hebben. Pas dan weten we of een stads curator goed zal uitpakken en of het niet zal veranderen in een stads dictator, door de keuze van het beschermen en in kaart brengen van kunst in de openbare ruimte bij één persoon te leggen die waarschijnlijk niets weet over street art.

189 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page